Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội: Nhiều dấu ấn nổi bật

Là đơn vị mới được thành lập theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, song từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào thành tích chung của HĐND thành phố. Ngoài tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND thành phố, Ban còn làm tốt công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát trọng tâm, trọng điểm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Đại diện Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội khảo sát về công tác quản lý trật tự đô thị tại quận Thanh Xuân, tháng 1-2021.

Nâng cao chất lượng thẩm tra

Ngoài xây dựng quy chế làm việc nội bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã ký quy chế phối hợp công tác với các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động này nhằm tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban và các sở, ngành để kịp thời tham mưu HĐND, Thường trực HĐND, UBND thành phố trong các lĩnh vực đô thị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 190 nghị quyết, trong đó Ban Đô thị đã tổ chức thẩm tra 14 nghị quyết chuyên đề trình HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp.

Nhiều nghị quyết Ban Đô thị thẩm tra có phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế – xã hội, như: Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến 2030… Cùng với đó, Ban Đô thị đã phối hợp với các ban HĐND thành phố thẩm tra gần 120 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố thông qua.

Ông Hoàng Văn Vệ (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) bày tỏ ấn tượng với Nghị quyết của HĐND thành phố về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến 2030. “Đề án cho thấy, thành phố đã đánh giá đúng thực trạng về số lượng, chất lượng, việc quản lý phương tiện tham gia giao thông, từ đó đề ra các giải pháp tăng cường quản lý các loại phương tiện giao thông đường bộ một cách cụ thể, khả thi”, ông Hoàng Văn Vệ nói.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định, ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng, trong các báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị đều thể hiện quan điểm đối với những nội dung UBND thành phố trình: Nội dung đồng ý, nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung… Do đó, báo cáo thẩm tra có tính phản biện, rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, tạo thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại các kỳ họp.

Tiếp tục tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, từ năm 2016 đến nay, các thành viên trong đơn vị đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện giám sát, khảo sát một cách toàn diện, đầy đủ các lĩnh vực. Trong đó, nhiều nội dung đòi hỏi cần có chuyên môn sâu về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, dịch vụ công… Ngoài việc tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề, Ban Đô thị còn tổ chức 16 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất với các sở, ngành, địa phương, đơn vị để phục vụ công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và những vấn đề bức xúc được cử tri kiến nghị.

Kết quả giám sát của Ban Đô thị được Thường trực HĐND và các cấp, ngành của thành phố ghi nhận, đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa rộng. “Đặc biệt, sau nội dung giám sát về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư của Ban, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về vấn đề này. Sau đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Nguyên Quân thông tin thêm.

Tiếp nối thành công, thời gian tới, Ban Đô thị phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND thành phố; tổ chức 4 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề về: Kết quả triển khai Quy hoạch xử lý chất thải rắn; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc thực hiện kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn, kết luận phiên giải trình các kỳ họp HĐND thành phố. Ngoài ra, để phục vụ thẩm tra trước các kỳ họp, Ban Đô thị cũng tổ chức khảo sát đột xuất làm căn cứ để HĐND thành phố ban hành các nghị quyết.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/993622/ban-do-thi-hdnd-thanh-pho-ha-noi-nhieu-dau-an-noi-bat

Trả lời