Doanh nghiệp, người dân được giảm thuế, phí nào trong năm 2021?

Nhiều loại thuế, phí đã tiếp tục được giảm trong năm 2021. Cùng với đó, Bộ Tài chính đang đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất.

Vào cuối năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 1/1 đến hết 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 – 100% gồm: phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay hay phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam…

Cụ thể:

– Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB giảm 20%

– Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%

– Lệ phí sở hữu công nghiệp giảm 50%

– Phí trong lĩnh vực y tế giảm 30%

– Giảm 10 – 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải

– Giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

– Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch giảm 50%

– Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam giảm 10%…

Kể từ ngày 1/7/2021, mức thu các khoản phí, lệ phí quay trở lại áp dụng như thời điểm chưa có dịch.

Doanh nghiệp, người dân được giảm thuế, phí nào trong năm 2021? - Ảnh 2.

Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021.

Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021

Cùng với 29 loại phí, lệ phí nói trên, đến ngày 20/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính khi ban hành Nghị quyết số 1148 để hỗ trợ ngành hàng không.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Nghị quyết này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Đến tháng 2/2021, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào ngân sách Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

Cũng trong tháng 2, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03 hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo Thông tư, mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2021

Doanh nghiệp, người dân được giảm thuế, phí nào trong năm 2021? - Ảnh 4.

Đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất.

Đề xuất gia hạn nộp 115.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Về tiếp tục gia hạn nộp thuế đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC ngày 22/1/2021 về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, áp dụng trong năm 2021.

Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Cụ thể, gia hạn thuế GTGT trong 05 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 03 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 06 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn, theo đó Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngoài ra ngày 4/2 vừa qua, Bộ Tài cũng đã chính trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế trong thời gian tới.

Nguồn:https://vtv.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nguoi-dan-duoc-giam-thue-phi-nao-trong-nam-2021-20210302103733456.htm

Trả lời