Top 10 môtô đắt nhất trong lịch sử: Cao nhất gần 1 triệu USD

Tạp chí Hot Cars vừa liệt kê ra danh sách 10 môtô đắt giá nhất từng được bán đấu giá từ trước đến nay. Đứng đầu là Ex-Jack Ehret 1951 Vincent Black Lightning với giá 929.000 USD.
1. Ex-Jack Ehret 1951 Vincent Black Lightning (giá: 929.000 USD).

1. Ex-Jack Ehret 1951 Vincent Black Lightning (giá: 929.000 USD).

2. Cyclone Board Track Racer 1915 (giá: 852.500 USD).

2. Cyclone Board Track Racer 1915 (giá: 852.500 USD).

3. Crocker

3. Crocker “Small Tank” 1936 (giá: 825.000 USD).

4. Harley-Davidson Strap Tank 1907 (giá: 715,000 USD).

4. Harley-Davidson Strap Tank 1907 (giá: 715.000 USD).

5. Crocker

5. Crocker “Big Tank” 1939 (giá: 704.000 USD).

6. Brough Superior SS100 1930 (giá: 542,500 USD).

6. Brough Superior SS100 1930 (giá: 542.500 USD).

7. BMW RS255 Kompressor 1939 (giá: 480,000 USD).

7. BMW RS255 Kompressor 1939 (giá: 480.000 USD).

8. Brough Superior SS100 Alpine Grand Sports 1926 (giá: 453.000 USD).

8. Brough Superior SS100 Alpine Grand Sports 1926 (giá: 453.000 USD).

9. Vincent White Shadow 1951 (giá: 434.000 USD).

9. Vincent White Shadow 1951 (giá: 434.000 USD).

10. Flying Merkel Board Track Racer 1911 (giá: 423.500 USD).

10. Flying Merkel Board Track Racer 1911 (giá: 423.500 USD).

Nguồn:https://doanhnghiepvn.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-10-moto-dat-nhat-trong-lich-su-cao-nhat-gan-1-trieu-usd/20210127112718690

Trả lời