Cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm vụ trí lãnh đạo cấp quận, huyện phải là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi. Phải được đào tạo bài bản, có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương. Có năng lực, uy tín, triển vọng, 3 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mỗi quận, huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ (dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, phấn đấu từ 40% – 60% quận, huyện có cán bộ trẻ  giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó chủ tịch UBND quận, huyện. Đến năm  2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Cán bộ được tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã là công chức dưới 30 tuổi, được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. Có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương. Có năng lực, uy tín, 2 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mỗi quận, huyện bố trí 20-25% số xã, phường, thị trấn có cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tăng cường làm Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Năm 2021, mỗi quận, huyện bố trí từ 10-15% số xã, phường, thị trấn có cán bộ tăng cường. Đến hết nhiệm kỳ bố trí số xã, phường, thị trấn còn lại.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, việc tăng cường, luân chuyển cán bộ trẻ cho cơ sở bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Cơ bản sắp xếp, bố trí Bí thư quận, huyện không là người địa phương. Đồng thời khuyến khích thực hiện Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương…