Quảng Ninh kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dịch

Để tháo gõ khó khăn và hỗ trợ nông dân, các hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị-xã hội tại tỉnh chia sẻ và tích cực giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Khoai tây của nông dân Đông Triều được chuyển lên các xe tải trung chuyển để đưa về các địa chỉ tiêu thụ. Ảnh: quangninh.gov.vn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số thị trường truyền thống đối với sản phẩm nông sản của tỉnh Quảng Ninh bị ngưng trệ, gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân, nhất là ở các địa phương trong vùng có dịch.

Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nông dân, các hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị-xã hội chia sẻ và tích cực giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản; vận động các tổ chức, người dân ưu tiên đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vào các bữa ăn tại bếp ăn của cơ quan, gia đình.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để chiêu thương, quảng bá các sản phẩm tới các khu công nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh để thống nhất kể hoạch cụ thể về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm làm đầu mối cung-cầu cho toàn bộ các sản phẩm đến khi ổn định được tình hình. Đồng thời, chủ trì làm việc với các trung tâm thương mại lớn, các chợ đầu mối để thống nhất phương án kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương làm việc với UBND các địa phương có sản lượng nông sản lớn; các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn và các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp để thống nhất phương án tổ chức sơ chế, cấp đông đối với các sản phẩm thủy sản và nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ từ phía các cơ sở sàn xuất, sơ chế, chế biến nông sản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan song song với việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ có địa chỉ cho nông sản của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý quy hoạch vùng sản xuất tập trung và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối các quy định về an toàn phòng chống dịch trong vận chuyển và tiêu thụ nông sản; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của nói trên của lãnh đạo tỉnh, chiều 31/1, chuyến hàng đầu tiên là 17 tấn khoai tây vừa đúng vụ thu hoạch của bà con nông dân xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) đã được Sở Công Thương tỉnh kết nối tiêu thụ thành công. Các đơn vị tiêu thụ đã thanh toán ngay cho bà con nông dân 153 triệu đồng.

Để tạo điều kiện các phương tiện hàng hóa lưu thông qua vùng dịch, ngày 28/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo cho phép các phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được hoạt động, nhưng phải kiểm soát và duy trì số lượng người trên phương tiện theo quy định phòng chống dịch.

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương chỉ đạo các chốt kiểm soát cho phép các phương tiện vận tải đang chuyên chở hoặc đi nhận hàng (bao gồm hàng hóa các loại, nguyên vật liệu phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh) được phép đi qua các chốt kiểm soát với các tỉnh ngoài và các chốt kiểm soát nội tỉnh (trừ phương tiện xuất phát từ các vùng bị phong tỏa do có dịch).

Nguồn:https://baochinhphu.vn/Thi-truong/Quang-Ninh-ket-noi-tieu-thu-nong-san-cho-nong-dan-vung-dich/421652.vgp

Trả lời