Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7 đến hết năm 2024

Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7 đến hết năm 2024

Ngày 29/6, tại Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Nguồn tin: Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7 đến hết năm 2024 (baoquocte.vn)

Trả lời