SEA Games 31 và nhiệm vụ “vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”

SEA Games 31 được kỳ vọng sẽ là bước tiến giúp nâng cao chất lượng thể thao Đông Nam Á, nhưng muốn thực hiện điều này cần phải có một cuộc đấu tranh kéo dài. 

Trả lời