Ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng 1/2, 200 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt tại phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng XIII.

Ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - 1

Sáng nay (1/2), Đại hội Đảng XIII bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sớm hơn 1 ngày so với chương trình dự kiến ban đầu.

Ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - 2

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử.

Ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - 3

Trong 180 Uỷ viên chính thức, có 119 người là Ủy viên và Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tái đắc cử, 61 người lần đầu trúng cử.

Ảnh: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - 4

Bộ Chính trị khoá XIII gồm 18 người, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử, 7 người là Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và 3 người Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được bầu tại Hội nghị thứ nhất.

Nguồn:https://vtc.vn/anh-ra-mat-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ar593932.html

Trả lời