Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự lãnh đạo các Ban của Đảng - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Ngày 5/2, Bộ Chính trị quyết định, phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Ông Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tháng 2/2016, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 1/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự lãnh đạo các Ban của Đảng - ảnh 2Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Cũng trong ngày 5/2, Bộ Chính trị có quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6/4/1964, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Trần Tuấn Anh từng làm Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự lãnh đạo các Ban của Đảng - ảnh 3Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày 18/2, Bộ Chính trị có quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962, quê quán xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; trình độ lý luận chính trị Cao cấp và trình độ chuyên môn Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tháng 9/2017, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự lãnh đạo các Ban của Đảng - ảnh 4Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung

Ngày 19/3, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, tại Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương với gần 40 năm công tác trong ngành ngoại giao, kinh qua nhiều vị trí công tác.

Ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 12/2010 và được tái bổ nhiệm vào tháng 10/2014 sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, New York, Mỹ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng XII, ông Lê Hoài Trung được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 1/2021 tại Đại hội đại biểu toàn Quốc lấn thứ XIII, ông được bầu tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.