Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào và Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại

Sáng ngày 21/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào và Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại.
Tham dự buổi lễ trao quyết định có Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Hoài Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao.
Tham dự buổi lễ trao quyết định có Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Hoài Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao.
Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm bà Kiều Thị Hằng Phúc, Quyền Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào, thay ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự, hết nhiệm kỳ.
Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm bà Kiều Thị Hằng Phúc, Quyền Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào, thay ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng lãnh sự, hết nhiệm kỳ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại.
Phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các ông, bà vừa được bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đối với năng lực và kinh nghiệm công tác của các cán bộ.  Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị tân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào phối hợp và thực hiện chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa địa bàn mình công tác với các địa phương của Việt Nam trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội… đi vào thực chất, hiệu quả; đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các ông, bà vừa được bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đối với năng lực và kinh nghiệm công tác của các cán bộ.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào phối hợp và thực hiện chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa địa bàn mình công tác với các địa phương của Việt Nam trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội… đi vào thực chất, hiệu quả; đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đối với tân Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ trưởng mong muốn, ông Lê Đình Tĩnh tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược của Bộ trong tình hình mới; từ đó đề xuất, tham mưu chính sách cho Lãnh đạo Bộ; đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.  Bộ trưởng tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm của mình, các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ phát huy được năng lực và sở trường, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.
Đối với tân Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ trưởng mong muốn, ông Lê Đình Tĩnh tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược của Bộ trong tình hình mới; từ đó đề xuất, tham mưu chính sách cho Lãnh đạo Bộ; đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Bộ trưởng tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm của mình, các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ phát huy được năng lực và sở trường, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc và ông Lê Đình Tĩnh cảm ơn lời căn dặn của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực, không ngừng học hỏi để làm tốt công tác, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại.
Bà Kiều Thị Hằng Phúc và ông Lê Đình Tĩnh cảm ơn lời căn dặn của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực, không ngừng học hỏi để làm tốt công tác, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Trả lời