Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị được thực hiện tại Hà Nội và 5 đầu cầu tại các địa phương. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Cùng tham dự có các cụ, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tại 5 điểm cầu là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Góp ý kiến với Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào cơ cấu thành phần, trong đó đề nghị bổ sung tỉ lệ đại biểu ở các lĩnh vực đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; doanh nhân; lực lượng nghiên cứu khoa học; các đại diện tôn giáo, dân tộc; đội ngũ việt kiều; lực lượng thanh niên…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời cho rằng, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cuộc bầu cử lần này được tiến hành trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cộng thiên tai, báo lũ. Chính phủ cùng đồng hành với Quốc hội đã đồng hành cùng vượt qua.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để chia sẻ những khó khăn của nhân dân kiểm soát đại dịch và khắc phục hậu quả của thiên tai. Chúng ta đã có 14 nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới và quyết tâm đổi mới thành công nhiệm kỳ XV sắp tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến số lượng đại biểu ở Trung ương là 207 đại biểu và số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương 293 đại biểu (cơ cấu định hướng 220 đại biểu và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 đại biểu). Cơ cấu kết hợp phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu;  đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu. Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số.

Trong cơ cấu thành phần dân tộc, đặc biệt chú ý đến các dân tộc thiểu số chưa tham gia Quốc hội. Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cũng đang khẩn trương tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.

Để chuẩn bị tốt các bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Theo đó, tại Hội nghị này thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến tập trung về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở để nghiên cứu, tiếp thu và xem xét điều chỉnh. Thứ hai, dịch Covid 19 đang lan rộng ra một số địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các hội nghị hiệp thương.

“Đã chuẩn bị các phương địa phương đó còn cách ly dài ngày, chúng tôi đã giao cho Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia lên các phưng án hiệp thương như thế nào, bầu cử như thế nào ở những nơi bị cách ly.

Do đó, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương này bảo đảm vừa an toàn phòng dịch nhưng cũng bảo đảm tiến độ về thời gian chậm nhất 95 ngày trước ngày bầu cử theo quy định của pháp luật là ngày 17/2/2021 tức ngày 6 tháng giêng năm Tân Sửu” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 90 ngày trước ngày bầu cử là thời hạn cuối cùng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ngày 22/02/2021 tức ngày 11 tháng giêng năm Tân Sửu.

Theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 09, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử sẽ tiến hành nộp hồ sơ ứng cử, chậm nhất ngày 14/3 là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ ứng cử./.

Nguồn:https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-len-phuong-an-hiep-thuong-va-bau-cu-o-noi-bi-cach-ly-835378.vov

Trả lời