Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 7 và Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm 2022
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành 6 tháng đầu năm 2022.

Dự các Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí thuộc các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tóm tắt công tác 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Bộ; nghe báo cáo tóm tắt sơ kết công tác kiểm tra, giám sát… Tiếp tục thực hiện Quy trình bổ sung Quy hoạch cấp ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua các báo cáo cho thấy, BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, giữ vững cục diện đối ngoại của ta trong bối cảnh tình hình quốc tế hết sức phức tạp, giữ đà quan hệ với các nước và đối tác quan trọng, tiếp tục giữ vững môi trường an ninh, hòa bình ổn định, thu hút nguồn lực và cơ hội hợp tác mới phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng phát huy hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế.

BCH tham mưu chỉ đạo các cấp ủy trong và ngoài nước tiến hành sơ kết công tác 6 tháng cả về công tác đối ngoại, xây dựng ngành và xây dựng đảng, trong đó chú trọng sơ kết tình hình chính trị tư tưởng, thực hiện kỷ luật phát ngôn và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của các cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Cũng tại các Hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác quản lý đảng viên, tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, về việc cung cấp sổ tay đảng viên, tổ chức quán triệt việc sinh hoạt đảng của các chi bộ trực thuộc; tăng cường triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nghiêm túc, chất lượng; trao đổi về công tác nhân sự quy hoạch cấp ủy, Đoàn Thanh niên Bộ…

Phát biểu kết luận các Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh công tác chuẩn bị cho các phiên họp của bộ phận thường trực Văn phòng Đảng ủy Bộ và cho rằng trong 6 tháng qua, công tác Đảng của toàn Đảng Bộ đã thực sự đi vào nề nếp.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục quán triệt tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Công văn số 288-CV/BTG ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt Kết luận 12-TB/KL ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị BTV và BCH tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Bộ, đảm bảo cấp ủy được bầu ra đáp ứng được chất lượng công tác.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, cần tăng cường triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ theo kế hoạch; tăng cường công tác giám sát, phòng ngừa các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đề nghị, Đảng ủy Bộ có hướng dẫn cụ thể các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về kế hoạch, quy định, quy trình cũng như gợi ý nội dung chuyên đề sinh hoạt chi bộ, áp dụng công nghệ số trong lãnh đạo chỉ đạo chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; thực hiện nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Tăng cường triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao; tiếp tục quán triệt theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 5, đặc biệt là phổ biến đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Về công tác quy hoạch, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và làm đều hàng năm, phát hiện nhân tố mới; tiếp tục hướng dẫn để Đại hội Đoàn thanh niên Bộ được tổ chức bài bản, khoa học, có kế hoạch cụ thể.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục tinh thần chủ động với nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch vững mạnh, ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.

Trả lời