Đại hội XIII: Lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Bên lề Đại hội XIII, chiều 29/1, đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng tin tưởng, các đại biểu sẽ sáng suốt, tâm huyết để xem xét, lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bên lề Đại hội XIII, đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng trao đổi với phóng viên Báo TG&VN. (Ảnh: Tuấn Anh)

Là một đại biểu tham dự Đại hội XIII, đồng chí kỳ vọng gì ở đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII?

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh: Ban Chấp hành Trung ương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xem xét, đánh giá, tổng kết cũng như hoạch định những vấn đề lớn của Trung ương, của đất nước. Trong bối cảnh mới, lần này Ban Chấp hành Trung ương đã có định hướng về cơ cấu, số lượng, độ tuổi và đặc biệt chúng tôi rất ấn tượng với quy trình để thực hiện công tác nhân sự mà Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra.

Cho đến lúc này, các Đảng bộ trực thuộc các tỉnh, thành phố đã hoàn chỉnh bộ máy và công tác nhân sự cũng đã thực hiện theo quy trình này, được Đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao.

Lần đại hội này với tư cách là đại biểu, chúng tôi cũng rất tin tưởng vào việc thực hiện các bước quy trình đã qua, việc cung cấp đầy đủ các thông tin về nhân sự Đại hội để các đại biểu có thể nghiên cứu, tham gia. Những vấn đề gì chưa kỹ, chưa rõ, các đại biểu có thể trao đổi lại với đồng chí Trưởng đoàn để báo cáo với Đoàn Chủ tịch.

Chúng tôi hy vọng rằng từng đại biểu với ý thức trách nhiệm của mình sẽ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ từng ứng cử, nhân sự để làm thế nào Ban Chấp hành Trung ương có được những người tinh hoa nhất, đủ sức đảm đương phụ trách các lĩnh vực, các bộ, ngành và đủ sự kế thừa giữa các độ tuổi, để chúng ta xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần hoạch định những chính sách xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Như đồng chí vừa nói thì quy trình nhân sự lần này được thực hiện theo các bước chặt chẽ hơn. Điều đó đã có ý nghĩa như thế nào trong việc sàng lọc cho Đảng đội ngũ tinh hoa nhất?

Từ đó có thể chọn lọc được đội ngũ có tính kế cận, một đội ngũ tinh hoa nhất nhằm mục đích xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mạnh nhất để dẫn dắt phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn mới này, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, về chính trị, về tư tưởng của Đảng ta nhấn mạnh đến việc xây dựng Đảng về công tác đạo đức.

Bởi vì, việc xây dựng Đảng về công tác đạo đức có ý nghĩa vô cùng quan trọng để hình ảnh của từng đảng viên và đặc biệt là những đảng viên có chức quyền cao, càng phải gương mẫu, càng phải thực hiện tốt những quy định của Điều lệ Đảng, càng phải nêu gương để xông pha vào những công việc khó, việc thách thức.

Từ đó mới thể hiện được phẩm chất, năng lực và sự tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị, trong bộ, ngành, địa phương.

Về cơ cấu nữ lần này được giới thiệu vào Ủy viên Trung ương chính thức, đặc biệt là Ủy viên Trung ương dự khuyết một số đồng chí rất trẻ. Cá nhân tôi qua theo dõi thì cũng rất mừng là các đồng chí có uy tín và trình độ chuyên môn rất cao. Bên cạnh số người dân tộc Kinh có thêm các ứng cử viên nữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mong muốn số lượng của đội ngũ nữ tham gia Ủy viên Trung ương ngày càng nhiều và có trình độ thì sẽ cân đối thêm ở các ngành, lĩnh vực và sẽ có điều kiện để tham mưu, đề xuất của Trung ương các vấn đề lớn về công tác phụ nữ và sự phát triển nói chung của đất nước.

Cho đến hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bước đầu lựa chọn các đồng chí để bầu vào Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết và Đại hội có quyền giới thiệu đối với các ứng cử, thực hiện công tác ứng cử, đề cử.

Tôi tin tưởng rằng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội sẽ rất sáng suốt và với tất cả tâm huyết của mình, rà soát để xem xét, chọn lựa những đảng viên ưu tú nhất, những ứng cử viên sáng giá nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xin cảm ơn đồng chí.

Nguồn:https://baoquocte.vn/dai-hoi-xiii-lua-chon-nhung-dang-vien-uu-tu-nhat-vao-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii-135299.html

Trả lời