Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tối 30/1, sau khi bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các đại biểu dự Đại hội XIII họp tại hội trường nghe thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Danh sách 3 đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm:

1. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao.

2. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

3. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

I- Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 • 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
 • 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
 • 3
Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 • 4
Đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
 • 5
Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 6
Đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 • 7
Đồng chí Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 • 8
Đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
 • 9
Đồng chí Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 10
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
 • 11
Đồng chí Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
 • 12
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 13
Đồng chí Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 • 14
Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 • 15
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 • 16
Đồng chí Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
 • 17
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 • 18
Đồng chí Nguyễn Thuý Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
 • 19
Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • 20
Đồng chí Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • 21
Đồng chí Bùi Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ
 • 22
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
 • 23
Đồng chí Hoàng Xuân Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 24
Đồng chí Mai Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 • 25
Đồng chí Nguyễn Tân Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 26
Đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk
 • 27
Đồng chí Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
 • 28
Đồng chí Phan Việt Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam
 • 29
Đồng chí Trần Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 • 30
Đồng chí Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
 • 31
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 32
Đồng chí Đào Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • 33
Đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • 34
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 35
Đồng chí Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
 • 36
Đồng chí Nguyễn Quang Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 • 37
Đồng chí Vũ Đức Đam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
 • 38
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 39
Đồng chí Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà
 • 40
Đồng chí Phan Văn Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 41
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình
 • 42
Đồng chí Trần Hồng Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 43
Đồng chí Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội
 • 44
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên
 • 45
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 • 46
Đồng chí Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 47
Đồng chí Lữ Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu
 • 48
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 49
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 • 50
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 51
Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 • 52
Đồng chí Lê Minh Khái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
 • 53
Đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • 54
Đồng chí Trần Việt Khoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
 • 55
Đồng chí Điểu Kré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
 • 56
Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc
 • 57
Đồng chí Chẩu Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang
 • 58
Đồng chí Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 59
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 • 60
Đồng chí Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • 61
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước
 • 62
Đồng chí Võ Minh Lương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 63
Đồng chí Lê Trường Lưu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
 • 64
Đồng chí Phan Văn Mãi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
 • 65
Đồng chí Châu Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 66
Đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng
 • 67
Đồng chí Giàng Páo Mỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu
 • 68
Đồng chí Phạm Hoài Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 69
Đồng chí Trần Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương
 • 70
Đồng chí Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội
 • 71
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
 • 72
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 73
Đồng chí Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định
 • 74
Đồng chí Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • 75
Đồng chí Hồ Đức Phớc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
 • 76
Đồng chí Trần Quang Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 77
Đồng chí Hoàng Đăng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 • 78
Đồng chí Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao
 • 79
Đồng chí Trần Lưu Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
 • 80
Đồng chí Trần Văn Rón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long
 • 81
Đồng chí Vũ Hải Sản Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 82
Đồng chí Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao
 • 83
Đồng chí Trần Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ
 • 84
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên
 • 85
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
 • 86
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
 • 87
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • 88
Đồng chí Phạm Viết Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu
 • 89
Đồng chí Trần Sỹ Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
 • 90
Đồng chí Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
 • 91
Đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
 • 92
Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
 • 93
Đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
 • 94
Đồng chí Lê Thị Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam
 • 95
Đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
 • 96
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
 • 97
Đồng chí Dương Văn Trang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum
 • 98
Đồng chí Lê Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 • 99
Đồng chí Lê Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
 • 100
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
 • 101
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 • 102
Đồng chí Lê Huy Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • 103
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang
 • 104
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La
 • 105
Đồng chí Ngô Đông Hải Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình
 • 106
Đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
 • 107
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương
 • 108
Đồng chí Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang
 • 109
Đồng chí Đào Hồng Lan Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh
 • 110
Đồng chí Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
 • 111
Đồng chí Hồ Văn Niên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai
 • 112
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 • 113
Đồng chí Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp
 • 114
Đồng chí Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • 115
Đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An
 • 116
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên
 • 117
Đồng chí Vũ Đại Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình
 • 118
Đồng chí Lê Quang Tùng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị
 • 119
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
 • 120
Đồng chí Dương Văn An Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận
 • 121
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4
 • 122
Đồng chí Đỗ Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang
 • 123
Đồng chí Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
 • 124
Đồng chí Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn
 • 125
Đồng chí Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh
 • 126
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
 • 127
Đồng chí Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
 • 128
Đồng chí Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
 • 129
Đồng chí Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái
 • 130
Đồng chí Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên
 • 131
Đồng chí Lương Quốc Đoàn Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
 • 132
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
 • 133
Đồng chí Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
 • 134
Đồng chí Nguyễn Văn Gấu Chính uỷ Quân khu 9
 • 135
Đồng chí Vũ Hải Hà Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
 • 136
Đồng chí Lê Khánh Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 • 137
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
 • 138
Đồng chí Nguyễn Văn Hiền Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân
 • 139
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 140
Đồng chí Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an
 • 141
Đồng chí Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 • 142
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá
 • 143
Đồng chí Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
 • 144
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
 • 145
Đồng chí Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế
 • 146
Đồng chí Lê Quang Mạnh Bí thư Thành uỷ Cần Thơ
 • 147
Đồng chí Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
 • 148
Đồng chí Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
 • 149
Đồng chí Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • 150
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • 151
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
 • 152
Đồng chí Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân
 • 153
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an
 • 154
Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3
 • 155
Đồng chí Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5
 • 156
Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
 • 157
Đồng chí Lê Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
 • 158
Đồng chí Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an
 • 159
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
 • 160
Đồng chí Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • 161
Đồng chí Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
 • 162
Đồng chí Trịnh Văn Quyết Chính uỷ Quân khu 2
 • 163
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 164
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
 • 165
Đồng chí Dương Văn Thái Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
 • 166
Đồng chí Lê Đức Thái Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
 • 167
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái Tư lệnh Quân khu 1
 • 168
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • 169
Đồng chí Phạm Xuân Thăng Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương
 • 170
Đồng chí Nguyễn Trường Thắng Tư lệnh Quân khu 7
 • 171
Đồng chí Phạm Tất Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
 • 172
Đồng chí Trần Đức Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
 • 173
Đồng chí Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • 174
Đồng chí Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an
 • 175
Đồng chí Nguyễn Đình Trung Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
 • 176
Đồng chí Ngô Văn Tuấn Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình
 • 177
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 178
Đồng chí Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
 • 179
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
 • 180
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

II- Danh sách các đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

 • 1
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
 • 2
Đồng chí Lê Hải Bình Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 3
Đồng chí Võ Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
 • 4
Đồng chí Bùi Thế Duy Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 5
Đồng chí Vũ Mạnh Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
 • 6
Đồng chí Nguyễn Long Hải Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
 • 7
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • 8
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 9
Đồng chí U Huấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum
 • 10
Đồng chí Trịnh Việt Hùng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
 • 11
Đồng chí Bùi Quang Huy Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 12
Đồng chí Nguyễn Phi Long Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
 • 13
Đồng chí Hồ Văn Mừng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà
 • 14
Đồng chí Phan Như Nguyện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
 • 15
Đồng chí Y Vinh Tơr Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 • 16
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
 • 17
Đồng chí Vương Quốc Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
 • 18
Đồng chí Mùa A Vảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên
 • 19
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau
 • 20
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

 

 

Nguồn:https://baoquocte.vn/dai-hoi-xiii-cong-bo-danh-sach-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-135372.html

Trả lời