Hôm nay 29/1, Đại hội XIII làm việc tại đoàn về ứng cử, đề cử BCH TƯ Đảng

Ngày 29/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XIII.

Đoàn đại biểu Hà Nội dự Đại hội XIII làm việc tại đoàn về ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Buổi sáng:

– Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

– Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

– Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn.

– Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

– Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

– Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Nguồn:https://baoquocte.vn/hom-nay-291-dai-hoi-xiii-lam-viec-tai-doan-ve-ung-cu-de-cu-bch-trung-uong-dang-135279.html

Trả lời