Mở ra giai đoạn mới để đất nước tiến xa hơn, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Chúng ta tin tưởng rằng, khí thế và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được lan tỏa không chỉ trong các văn kiện, nghị quyết, chủ trương của Đảng mà nhanh chóng đi vào cuộc sống ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, bằng những kế hoạch, hành động, việc làm cụ thể để đưa đất nước tiến xa hơn nữa, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước Đổi mới.

Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên (nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD/năm, thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm). Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt (nếu như năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 5 năm qua là quãng thời gian đất nước ta, nhân dân ta gặt hái được những thành tựu toàn diện rất đáng tự hào, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn 2016-2020, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao (GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6%/năm); tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, nói đến những dấu ấn của nhiệm kỳ 2016-2020, chúng ta không thể không nhắc tới những kết quả mà chưa có nhiệm kỳ nào làm mạnh mẽ, quyết liệt như nhiệm kỳ vừa qua. Đó là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Đã kiên quyết xử lý nhiều vụ việc, tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; kể cả những cán bộ, đảng viên giữ những cương vị rất cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước.

Không thể không nhắc lại rằng, năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ, năm Đảng ta kỷ niệm 90 năm ngày thành lập cũng lại là năm chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19, thiên tai bão lũ khắc nghiệt và bất thường diễn ra trên quy mô rộng.

Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấy được bản lĩnh và tài lãnh đạo của Đảng ta, với những dấu ấn thành tựu càng rõ nét.

Nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta là một trong những nước rất hiếm hoi thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chống được dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế và đạt được mức tăng trưởng dương.

GDP năm 2020 đạt 2,91%, thấp hơn nhiều năm trước và là mức tăng thấp nhất trong các năm của giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, thì đây là thành công lớn của Việt Nam.

Phải khẳng định rằng, những dấu ấn về kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng đã tạo niềm tin to lớn và sự đồng thuận trong Nhân dân. Có thể nói, chưa có kỳ Đại hội Đảng nào được người dân náo nức mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng như Đại hội lần này.

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sớm hơn thời gian dự kiến gần 2 ngày, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 ủy viên và Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Với 1/3 Ủy viên Trung ương Đảng là những cán bộ lần đầu được tín nhiệm bầu chọn và hơn một nửa (10/18) số Ủy viên Bộ Chính trị là những gương mặt mới, bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới, với khí thế mới, năng lượng mới, nhiệt huyết mới để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trên tiến trình “Ngọn cờ Đảng đưa ta tiến lên trên con đường mới”, đất nước ta sẽ tiếp tục “vươn lên tới đỉnh cao, bay lên xây ước mơ”. Đó là một tiến trình tất yếu bởi thực sự “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như nhận định được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc đến.

Chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng 91 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc, mừng Xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực, phấn đấu chung tay xây dựng đất nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nguồn:https://baochinhphu.vn/Thoi-su/Mo-ra-giai-doan-moi-de-dat-nuoc-tien-xa-hon-nhan-dan-am-no-hanh-phuc/421800.vgp

Trả lời