“Nếu Covid-19 bùng phát có thể tạm dừng lễ hội dịp Tết”

 Theo ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, các quận huyện có thể chủ động chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ hội.

Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, tại cuộc họp quán triệt việc tổ chức lễ hội trên địa bàn và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện xây dựng kịch bản phòng chống Covid-19 mùa lễ hội. (Ảnh: Trần Thanh)

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho rằng, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết; công tác tổ chức phải đảm bảo trang nghiêm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân và du khách.

Nội dung các kế hoạch triển khai cũng như văn bản chỉ đạo của TP về công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần bám sát yêu cầu thực tế đặt ra. Đặc biệt là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì vấn đề liên quan đến Covid-19 có thể thay đổi hằng ngày, hằng giờ.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP thành lập đoàn kiểm tra liên kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tổ chức và quản lý lễ hội.

Các đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động phòng dịch. Đặc biệt, khuyến cáo người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đeo khẩu trang y tế khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, đặc biệt là khu vực lễ hội, chỗ đông người.

Công tác tổ chức lễ hội phải chuẩn bị chu đáo, cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm.

Đối với các lễ hội nhỏ, quy mô thôn, xã cần chú ý chỉ đạo, giám sát tổ chức hoạt động, vì loại hình lễ hội này có số lượng lớn, diễn ra hầu khắp các địa phương, dễ xảy ra những vấn đề như cờ bạc, mất anh ninh trật tự…

Đối với các quận, huyện, thị xã có các lễ hội lớn, yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị, trong đó, nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Chủ động, thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định.

Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-ha-noi-neu-covid-19-bung-phat-co-the-tam-dung-le-hoi-dip-tet-20210128083823483.htm

Trả lời