Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - 1

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị cũng đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 18 Uỷ viên, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ngày mai (1/2), kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo ở Đại hội. 

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - 2

Nguồn:https://vtc.vn/ong-nguyen-phu-trong-tai-dac-cu-tong-bi-thu-ar593804.html

Trả lời