Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là niềm tự hào chung của kiều bào

Tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII – một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những người Việt Nam ở nước ngoài kì vọng Đại hội sẽ là ngày hội của tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân…

Hòa chung cảm xúc của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi nhận thấy người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và có mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là niềm tự hào chung của kiều bào
Bà Trần Thị Trang. (Ảnh: NVCC)

Những năm qua, đất nước ta đạt được những thành công to lớn trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội quốc phòng vững mạnh, hội nhập quốc tế tốt, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành công của đất nước những năm qua cũng là niềm tự hào chung của kiều bào ta ở nước ngoài.

Dù trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo Đảng, nhà nước đã có những mối quan tâm sự giúp đỡ thiết thực, đầu tư hỗ trợ giúp đỡ bà con ta ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, như du học sinh lao động ở nước nước ngoài gặp khó khăn .

Trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng tôi có kì vọng Đại hội lần này sẽ là ngày hội của tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và đề ra được những định hướng đúng đắn, khai thác mọi nguồn lực của dân tộc, tạo sự đột phá cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chúng tôi mong muốn Đảng, nhà nước có những chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh phồn vinh để mọi người dân Việt Nam được tự hào với ”DÒNG MÁU VIỆT ”.

Là người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm đến sự phát triển và những sự kiện lớn của đất nước, tôi càng vui mừng khi nhận được thông tin Hội nghị Trung ương 15 của Đảng hoàn thành chương trình làm việc sớm hơn gần một ngày so với dự kiến thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tôi tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra được định hướng chính sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước thời gian tới và lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đủ đức, tài, xứng đáng với niềm tin của đất nước, của nhân dân, để lãnh đạo đất nước phát triển vững chắc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân như ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn:https://baoquocte.vn/thanh-cong-cua-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-la-niem-tu-hao-chung-cua-kieu-bao-134582.html

Trả lời