Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều 30/3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Với 429 đại biểu tán thành trên 449 đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục điều hành hoạt động của Quốc hội cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội mới.

Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - 1

429/449 đại biểu tán thành Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong phiên họp toàn thể tại Hội trường trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại kỳ họp thứ 9, được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao“, tờ trình nêu.

Theo nội dung Tờ trình, việc kiện toàn các chức danh này là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - 2

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Bà là thạc sĩ kinh tế, cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước. Trình độ cử nhân lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá IX đến khoá XII. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Bộ Chính trị và tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngày 22/7/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Trả lời