Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 15, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Bế mạc Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. (Nguồn: TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội, đại biểu dự Phiên họp đã làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, cho ý kiến và cơ bản thống nhất về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021; thảo luận và cho ý kiến về các Báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo thuận và cho ý kiến các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật và các nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo công tác năm 2022 của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, từng nội dung đã có kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét để ban hành sớm thông báo kết luận để các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện.

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát theo thẩm quyền và xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.

Đối với các nghị quyết về giám sát chuyên đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện và gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại trong tháng 9, tháng 10 và trước Kỳ họp thứ 4 là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, đôn đốc gửi sớm tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp nghiên cứu.

Các đại biểu Quốc hội cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị có ý kiến phát biểu sôi nổi tại các phiên họp để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp nhưng Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị, phối hợp rất chặt chẽ giữa Quốc hội với Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, ngành, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước…, sự ủng hộ của cử tri, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 sẽ đảm bảo về chất lượng cao nhất, tiếp tục có một kỳ họp thành công, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Nguồn: baoquocte.vn

Trả lời