Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 67 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN

Ngày 15/6, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 67 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) tại trụ sở Ban thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 67 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 67 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN.

Đây là cuộc họp thường kỳ cấp Đại diện thường trực của các nước ASEAN nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI và đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Kế hoạch công tác IAI.

Đến nay đã có 10/24 tuyến hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) được triển khai (chiếm 41,7%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược về: Lương thực và nông nghiệp, Thuận lợi hóa thương mại, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Giáo dục đào tạo, Sức khỏe cộng đồng.

Hiện 36 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 3,37 triệu USD.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách IAI cũng thông qua 10 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) lên 46 dự án, trong đó có 39 dự án do Singapore tài trợ, 4 dự án do Nhật bản tài trợ, 1 dự án do Australia tài trợ, 1 dự án do Hàn Quốc tài trợ, 1 dự án do Singapore và Nhật Bản đồng tài trợ.

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 67 của Nhóm đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN
Đây là cuộc họp thường kỳ cấp Đại diện thường trực của các nước ASEAN nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI.

Tại cuộc họp, các nước đánh giá cao tình hình triển khai các dự án IAI, đồng thời thảo luận các biện pháp xử lý vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025).

Trong thời gian tới, Nhóm đặc trách IAI nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, và dự kiến tổ chức cuộc họp lần thứ 68 của Nhóm đặc trách IAI và cuộc họp Tham vấn đối tác IAI lần thứ 12 vào tháng 9/2022.

Trả lời