Một xã ở Hải Dương cách ly 14 ngày

Xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa được gia hạn cách ly y tế tối thiểu 14 ngày. Trước đó, xã này đã áp dụng hình thức cách ly y tế 21 ngày.

Ngày 18/2/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có quyết định số 577/QĐ-BCĐ về việc Gia hạn thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ xã Nam Tân huyện Nam Sách với 1.597 hộ dân, gồm 5.584 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng: Tối thiểu 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 21/02/2021.

Trước đó, Nam Tân đã cách ly toàn bộ xã 21 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/1. Xã hiện có 5 thôn, với 1.597 hộ dân, gần 5.584 nhân khẩu.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giao huyện Nam Sách phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc kiểm soát và thực hiện việc cách ly y tế theo đúng các quy định, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Tính hết ngày 18/2, xã Nam Tân xuất hiện 28 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 Ảnh minh họa.

* Ngày 19/2, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác quản lý tại các Khu cách ly tập trung; Khu vực đang bị cách ly, phong tỏa; không để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mẫu báo cáo và mẫu Biên bản kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương, tổ (đội) quản lý tại các khu vực cách ly tập trung; Khu vực cách ly, phong tỏa để các địa phương thống nhất thực hiện.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, ban hành ngay quy định mới để thay thế quy định cũ để tăng cường quản lý, thiết lập lại bộ máy quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn (theo chỉ đạo tại Thông báo số 36/TB-VP ngày 16/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh).

Khẩn trương Thành lập Đoàn (Tổ) kiểm tra ở 03 cấp Tỉnh, Huyện, Xã để tiến hành kiểm tra theo các nội dung được nêu trong đề cương ở trên tại các địa phương, các khu cách ly tập trung, khu vực đang bị cách ly, phong tỏa.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; người quản lý tại các khu cách ly tập trung cử đầu mối xây dựng báo cáo và thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày (kèm theo File mềm gửi vào địa chỉ dinhkhoahd88@gmail.com hoặc số điện thoại 0915.905.556) trước 16h hàng ngày để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/gia-han-thoi-gian-cach-ly-y-te-14-ngay-voi-toan-bo-mot-xa-o-hai-duong-n187022.html

Trả lời