Toàn bộ học sinh Hà Nội chính thức nghỉ học từ ngày 4.5

Toàn bộ học sinh Hà Nội chính thức nghỉ học từ ngày 4.5

Toàn bộ học sinh ở Hà Nội sẽ dừng đến trường từ 4.5. Ảnh: Sơn Tùng
Toàn bộ học sinh ở Hà Nội sẽ dừng đến trường từ 4.5. Ảnh: Sơn Tùng

Trả lời