HỘI THẢO KHOA HỌC ” XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP”

HỘI THẢO KHOA HỌC ” XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP”

Nhằm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tham dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các cơ quan Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo 1 số Bộ; Ban ngành; Các Viện nghiên cứu, Các nhà khoa học; Lãnh đạo một số doanh nghiệp; các Liên hiệp…

Nguồn: http://www.quochoitv.vn/Videos/dai-hoi-dang-lan-thu-xiii/2021/3/hoi-thao-khoa-hoc–xay-dung-to-chuc-dang-va-phat-trien-dang-vien-trong-doanh-nghiep/552008

Trả lời