Học theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân trong thời đại phát triển khoa học và công nghệ…
Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng khẳng định, học theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân.

Đạo đức cách mạng là nền tảng của mọi sự phát triển
Trong tình hình mới, với sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, mang đến những cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển của đất nước và con người.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trở nên vô cùng cần thiết. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tinh hoa văn hóa của dân tộc, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo đức cách mạng là nền tảng của mọi sự phát triển, khoa học và công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng cho mục đích tốt đẹp. Đạo đức cách mạng của Bác giúp con người sử dụng khoa học và công nghệ một cách có trách nhiệm, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng.

Theo tôi, cần noi gương phong cách giản dị, gần gũi, sâu sát quần chúng, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Học Bác cách sống trung thực, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, yêu nước, thương dân, đoàn kết, tương trợ, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống văn minh, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Mỗi bạn trẻ, mỗi học sinh, sinh viên, mỗi người dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân đối với Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Có thể nói, học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân trong thời đại phát triển khoa học và công nghệ. Theo đó, mỗi người cần nỗ lực học tập, áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, truyền bá thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn.

Người luôn quan tâm đến những vấn đề xã hội, đặc biệt là đời sống của người dân lao động. Người khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng của chúng ta là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân làm và vì nhân dân”.

Người đề cao vai trò của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và cho rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng lịch sử và văn hóa dân tộc: “Lịch sử là linh hồn của một dân tộc. Một dân tộc không có lịch sử, không có văn hóa là một dân tộc đã chết”. Người trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khuyến khích tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại, đề cao vai trò của thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, là nguồn lực quý báu của mỗi quốc gia. Việc giáo dục đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần định hướng tương lai của đất nước. Để trở thành những người lãnh đạo có tài, có tâm, thế hệ trẻ cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất”.
Vậy làm sao để thế hệ trẻ trân trọng hơn những vấn đề xã hội, trân trọng lịch sử và văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Theo tôi, nhà trường nên tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và những giá trị đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh. Có những chương trình giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và những vấn đề xã hội.

Ở góc độ gia đình, cha mẹ thường xuyên giáo dục cho con cái về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và những giá trị đạo đức, lối sống của Bác. Tạo cho con môi trường sống lành mạnh, văn hóa, giúp con hình thành nhân cách tốt đẹp.

Hơn thế, cần có những chính sách khuyến khích các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó là sự chung tay góp sức của toàn xã hội để thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ đó, các em sẽ có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
Bác Hồ trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi. (Ảnh tư liệu).

Tuổi trẻ là thế hệ tương lai, là nguồn lực quý báu của mỗi quốc gia. Việc giáo dục đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần định hướng tương lai của đất nước. Để trở thành những người lãnh đạo có tài, có tâm, nên trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Theo đó, các em phải nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn; có chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực mà bản thân lựa chọn theo đuổi; có kiến thức về hội nhập quốc tế, hiểu biết về văn hóa, kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, thời đại số đòi hỏi các em phải có những kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng công nghệ; có phẩm chất như lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước; sống trung thực, liêm chính, có tinh thần trách nhiệm; có hoài bão, lý tưởng sống cao đẹp; dũng cảm, kiên định, dám nghĩ dám làm; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, đổi mới…

Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất trên, thế hệ trẻ cần được giáo dục về giá trị sống. Muốn vậy, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm, giáo dục con cái, tạo môi trường sống lành mạnh cho con phát triển. Nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức cho học sinh. Đồng thời, có những chính sách, chương trình phù hợp để hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Học theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân
Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, vừa bảo đảm tính phong trào, vừa mang lại giá trị thiết thực cho đoàn viên thanh niên.

Bồi dưỡng khát vọng làm chủ khoa học trong thời đại số

Muốn có một thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ, cần thiết bồi dưỡng cho các em khát vọng làm chủ trình độ khoa học trong thời đại số.

Với sự năng động, sáng tạo và khả năng tiếp thu nhanh chóng, thế hệ trẻ được xem là lực lượng chủ đạo trong việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, để trở thành những chủ nhân thực sự của công nghệ, thế hệ trẻ phải được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Kỹ thuật là chìa khóa mở ra cánh cửa của tương lai. Nắm vững kỹ thuật giúp thế hệ trẻ có cơ hội học tập, làm việc tốt hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những người trẻ có năng lực. Giáo dục kỹ thuật cho thế hệ trẻ giúp thu hẹp khoảng cách về trình độ ứng dụng công nghệ giữa các tầng lớp xã hội, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Thay vì phương pháp truyền thống, cần áp dụng các phương pháp học tập hiện đại, tích cực, khuyến khích học sinh tự học, khám phá và sáng tạo. Ứng dụng các công nghệ giáo dục mới như học trực tuyến, học qua dự án để nâng cao hiệu quả học tập. Cho học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn, dự án, khởi nghiệp để rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh để họ có thể chủ động tiếp thu kiến thức mới và thích nghi với sự thay đổi của công nghệ.

Như vậy, bằng cách trang bị cho thế hệ trẻ đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, chúng ta có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho đất nước. Chỉ có tập trung vào giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, phù hợp với từng đối tượng và lứa tuổi, chúng ta mới có thể đào tạo ra những người lãnh đạo tài ba, đưa đất nước tiến lên.

Hãy chung tay giáo dục cho thế hệ trẻ khát vọng làm chủ kỹ thuật, để họ trở thành những chủ nhân thực sự của công nghệ!

Nguồn tin: Học theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân (baoquocte.vn)

Trả lời