Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024

Cho tôi hỏi mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024 của người lao động và của người sử dụng lao động là bao nhiêu? – Độc giả Trúc Mai
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024

1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024 với người lao động Việt Nam

Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2024, mức đóng BHTN năm 2024, mức đóng BHYT năm 2024 với người lao động Việt Nam như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21,5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

– Điều 44, khoản 2 Điều 92 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

– Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

– Điều 57 Luật Việc làm 2013.

– Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

2. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024 với người lao động nước ngoài

Mức đóng BHXH bắt buộc năm 2024, mức đóng BHTN năm 2024, mức đóng BHYT năm 2024 với người lao động nước ngoài như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

3%

8%

1.5%

20,5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

– Điều 44, khoản 2 Điều 92 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

– Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

– Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Nguồn tin: Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2024 (baoquocte.vn)

Trả lời