Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2024 sửa đổi Nghị định 08/2021 quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3.

Điểm đáng chú ý tại quy định mới là những sửa đổi quy định về thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Cục Đường thủy nội địa VN thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương.

Đồng thời, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia, trừ trường hợp quy định và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định.

Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ trường hợp quy định và các trường hợp khác do Bộ GTVT quyết định.

Cũng tại Nghị định mới, UBND cấp huyện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: IT)

Trong việc thỏa thuận xây dựng bến thủy nội địa, chủ đầu tư nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến UBND cấp huyện. Đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản thỏa thuận, UBND cấp huyện lấy ý kiến của Chi cục đường thủy nội địa khu vực.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp huyện, Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường thủy nội địa khu vực, UBND cấp huyện có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư.

Trường hợp cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, trước khi thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Cục Đường thủy nội địa VN, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện lấy ý kiến của cảng vụ hàng hải bằng văn bản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời.

Liên quan tới việc thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính, Nghị định 06/2024 quy định UBND cấp huyện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, trong việc công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định, cơ quan công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa có trách nhiệm gửi quyết định công bố hoạt động cho các cá nhân, tổ chức.

Các đơn vị bao gồm: chủ đầu tư; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh (đối với cảng tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; Cục Đường thủy nội địa VN (đối với cảng thủy nội địa); Các cảng vụ đường thủy nội địa, cảng vụ hàng hải (đối với cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển), Chi cục Đường thủy nội địa khu vực liên quan; Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện, cấp xã nơi có cảng, bến thủy nội địa và các cơ quan biên phòng, hải quan, y tế (đối với cảng, bến thủy nội địa trong khu vực cửa khẩu) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguồn tin: Quy định mới về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (moitruongvadothi.vn)

Trả lời