Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật loạt cán bộ huyện liên quan vi phạm quản lý đất đai

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

tm-img-alt

Ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất tháng 5/2024. Hội nghị đã xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 901-QĐ/TU, ngày 15/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Nguyễn Đức Bàng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình nhiệm kỳ 2015- 2020; Nguyễn Chí Sớm, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Bình; Nguyễn Ngọc Cường, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Gia Bình.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010; Khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Nguồn tin: Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật loạt cán bộ huyện (moitruongvadothi.vn)

Trả lời