Đề xuất Cục Đường bộ cao tốc quản lý hơn 1.000 km đường

Cục Đường bộ cao tốc nếu được tách ra từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đảm nhận quản lý hơn 1.000 km cao tốc hiện có.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải đề án tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam. Đề án chỉ nghiên cứu về tổ chức bộ máy, không điều chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông – vận tải đường bộ.

Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có khối tham mưu gồm 5 phòng là Tổ chức – Hành chính; Pháp chế – Thanh tra – An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Bên dưới có ba Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường bộ cao tốc (ITS).

Cục sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự, thêm phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Bên dưới Cục có 7 chi cục là I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Với số biên chế cơ quan hành chính năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 728, dự kiến Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có 558 người và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 170 người.

Tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương do Nhà nước đầu tư. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương do Nhà nước đầu tư. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ nói ông ký trình đề án theo sự thống nhất của lãnh đạo Bộ, còn bản thân ông không đồng ý. Nguyên nhân là sẽ có bất cập vì hai cục đều quản lý đường bộ; cao tốc là một cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường bộ, không phải cấp quản lý. Hiện nay, khi đi tuần kiểm có thể một đoàn kiểm tra cả quốc lộ lẫn cao tốc bên cạnh, nhưng nếu tách ra cần hai đoàn khác nhau.

“Bây giờ là Tổng cục thì lãnh đạo Tổng cục họp với lãnh đạo tỉnh để giải quyết những việc cấp bách của đường bộ. Nếu trở thành cục thì tỉnh cho cấp sở làm việc, muốn làm việc với lãnh đạo tỉnh thì phải là đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải”, ông Huyện nói.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về giao thông – vận tải đường bộ và tổ chức thực hiện một số dịch vụ công theo quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam gồm có 9 vụ, 5 cục trực thuộc và 21 chi cục cơ sở. 12 đơn vị đơn vị sự nghiệp gồm 4 ban quản lý dự án chuyên ngành; 5 trung tâm kỹ thuật đường bộ; Trung tâm truyền thông, thông tin; Trường Cao đẳng Giao thông – Vận tải đường bộ và Cụm phà Vàm Cống.

Anh Duy

Trả lời