Phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2050

Theo đó, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững, đơn cử như:

Thực hiện đánh giá tác động, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên cơ sở phân vùng rủi ro thiên tai và kịch bản biến đổi khí hậu.

Tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội, chú trọng các công trình đa mục tiêu, công trình liên vùng; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của các ngành.

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị, các điểm dân cư tập trung, KCN, khu tái định cư ven biển và hải đảo.

Phát triển các khu đô thị, đô thị ven biển, trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái, di tích lịch sử văn hóa; chống ngập lụt cho đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Từ nay đến năm 2030

Ưu tiên xây dựng các công trình xanh và phát triển cây xanh đô thị, nâng cấp hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt cho các đô thị lớn, đô thị ven biển.

Phát triển, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, hệ thống giao thông kết nối liên vùng.

Hoàn thành các công trình hạ tầng trọng yếu đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai, ngăn triều cường, xâm nhập mặn, công trình trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, chống ngập lụt ở các đô thị lớn.

Xây dựng một số hồ chứa lớn đa mục tiêu tại các vùng hạn hán, vùng khan hiếm nước đảm bảo hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội.

Xem chi tiết Quyết định 896/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/7/2022.

Nguồn: Lawnet.vn

Trả lời